Gwarancja, reklamacje

W przypadku reklamacji należy kontaktować się z GSM for you lub z serwisem producenta, o ile jego adres został podany na karcie gwarancyjnej. Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest karta gwarancyjna oraz dowód zakupu, które Klient otrzymuje łącznie z zamówionym towarem.

Reklamacje można składać:

  • telefonicznie dzwoniąc na numer +48 506 709 506,
  • za pośrednictwem poczty e-mail na adres gsmforyou@gsmforyou.pl
  • pisemnie na adres:
    GSM for you – Centrum Serwisowe
    Raszyńska 21 lok.1
    02-033 Warszawa

 

Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów

Zobowiązujemy się do korzystania z pozasądowego sposobu rozwiązywania sporów z Konsumentami, wynikających z umów sprzedaży, zawartych za pośrednictwem sklepu internetowego. Spory te dotyczyć mogą wszelkich spraw wynikających ze zrealizowanych transakcji, np. roszczeń wynikających z odmowy uznania przez nasz sklep Państwa reklamacji.

Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu prosimy kierować do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Warszawie.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej WIIH:

http://www.wiih.org.pl/index.php?id=123&id2=136